Integritetspolicy

Den korta säkerställan lyder: RöstaRätt appen samlar inte in några personuppgifter överhuvudtaget.

Den lite längre förklaringen: Då appen använder ett unikt ID (en på flera miljarder), s.k. UUID (som är kombination av en specifik smartphone och en specifik app), är det i stort sett omöjligt att härleda det till en person. Alla uppgifter är hemliga, inte ens du själv kan se vilken favoritrörelse du valde. Du kan byta favoritrörelse när som helst om du ändrar åsikt.

Ingen inloggning behövs, och det finns heller inga fält att skriva in personuppgifter.

Detta positionerar RöstaRätt appen långt ifrån hur stora “big tech” företag hanterar dina personuppgifter.

RöstaRätt appen är politiskt obunden till skillnad från många andra aktörer som verkar i det politiska spektrat, aktörer som man kanske ser som obundna.
Rösta Rätt värnar om demokratin och intresset för densamma.

Det kommer säkert att finnas skeptiska röster till RöstaRätt appen då politik för en del är förenat med polarisering och oro, men det är du som användare som avgör om du tycker denna app är ett bra verktyg för att öka intresset för politiken, och med det en större vilja till delaktighet och förståelse.
Trots allt – politiken påverkar allas vår vardag i många aspekter.

Varför har vi utvecklats denna app? Svaret finner du här: https://rostaratt.com/support/