Appsupport

Appen är inte speciellt komplicerad, det mesta sker intiutivt möjligen genom att pröva sig fram.

Vi vill dock gärna förklara varför denna app nu sett dagens ljus:

Vill du vara delaktig i Sveriges nya väljarbarometer där din ANONYMA åsikt betyder något?
Välkommen att testa RöstaRätt appen – ett alternativ där svenska folkets åsikter görs hörda.

Vad är skillnaden jämfört med alla andra väljarundersökningar?
Existerande undersökningar kontaktar en liten delmängd (kanske endast 1.000 personer), vars resultat sedan måste viktas om eftersom det är mycket dyrt att välja ut denna då stora delmängd genom ett s.k. obundet slumpmässigt urval (OSU). Denna efterkorrigering gör att noggrannheten i undersökningen blir påverkad. Av just denna anledningen skiljer sig resultaten markant åt mellan olika undersökningar, och blir därför en mindre bra representation för svenska folkets åsikter.
Om alla undersökningar hade gjorts korrekt så hade alla kommit fram till samma resultat.

Vi tror på en “Folkets oberoende barometer” som uppdateras i realtid, med 100% integritet.